За дванадесета поредна учебна година „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Проверката на функционалната грамотност на учениците е една от целите в работата на Сдружението.
Състезанието се провежда в два кръга.
За учебната 2022/2023 втори кръг няма да се провежда!

I кръг –14.02.2023 г.
II кръг – на ------------------ г.

Участници в състезанието могат да бъдат ученици от І до ХІI клас включително от всички видове училища.
Таксата за участие е 9 лв на ученик.Таксата се превежда по банков път, след провеждане на състезанието, според реално явилите се участници.
​Учениците, преминали успешно първия кръг на състезанието, не заплащат такса за участие във втория кръг.
Заявки за участие в първия кръг (по образец) се подават от 16.01.2023 г. до 10.02.2023 г./вкл./
Изтегли заявка тук ->>
Изтегли вносна бележка от тук ->>
Декларация за информирано съгласие


Заявките изпращате на e-mail lyuboslovie2011@gmail.com